18 Eylül 1922, YANIK İZMİR TÜTERKEN …

“Kurucu Meclis” Ne Konuşur? İzmir için için tütüyor. Yanacak, yakılacak ev ve işyeri kalmadığı için alevler göğe yükselmiyor artık, “Güzel İzmir” tütüyor … 17 Eylül Pazar’dır, toplantı yoktur. “Kurtuluş”tan bir hafta sonrasında. 16 Eylül 1922’de, yangından –habersiz- “Kurucu Meclis”in yüz üçüncü toplantısında yine kanıksanmış “zafer” kutlamaları vardır. Tek tek okunur, epeyi zaman harcanır kutlamalar için.…

masal 25: “İHTİLALCİ” ve TABİAT KANUNLARI

“Dün bir, bugün iki…”  Meclis-i Mebusan seçilip toplanalı daha üç ayı bulmamıştır, Selanik “ihtilalci” zabitleri, Balkanlar’daki “vatani” görevi unutur, boğazına kadar siyasete batar… “İhtilal” Abdülhamit’in anayasayı yürürlüğe koymasıyla bitmez, yeni “ihtilalci” planlar peşinde koşulur. Sadrazam indirilir, nazır değiştirilir! Mektepli zabitler ne zamandır Alman hocaların elindedir ve Alman hayranı olup çıkmıştır! Yemez içmez; Almanya aşkı ve…

CORONA-19’A GEÇMİŞTEN BAKIŞ-4

Ekoloji kavramı Marks'tan sonra doğdu (ilk olarak 1834-1919 yıllan arasında yaşayan Alman zoolog Ernest Haeckel tarafından kullanıldı) ve bir bilim olarak yüzyılımızda gelişti... Marks döneminin bilgi ve gelişim perspektifleriyle bir ekoloji konsepti geliştirilemezdi...