Hakikat ve adalet hakkı için YÜZLEŞMEK  

Geçmişin hakikatini hafızalara geri çağırmak…

İkinci Savaş ertesinden bu yana dünyada yoğun bir “tarihle yüzleşme”, “tarihle hesaplaşma” çabaları var. Önce Almanya’da başladı, Avusturya’da gündem oldu ve yakın zamanda İspanya ve diktatörlük dönemleriyle yüzleşen Latin Amerika ülkeleri…Tahmin edeceğiniz gibi Türkiye bu çabaların dışında kaldı.

Yüzleşme demokratik toplum inşasında birincil önem taşıyor. “Sıfırlanmış hafıza” üstünde sağlıklı toplum yaşayamıyor. Bunun için hatırlama ve yüzleşme yolculuğuna çıkmak gerekiyor. “Tebdili mekanda ferahlık vardır” özdeyişindeki gibi, bu yolculuk bir tür toplumsal terapi sağlıyor.

Toplumsal terapinin gerekip gerekmediğini anlamak için uzun boylu konsültasyonlara gerek yok; yenilgilere rağmen kahramanlıklarla dolu şanlı geçmişe sahip, yaşanan ve yaşatılan acılara rağmen tarihinin her yaprağı beyaz sayfalardan oluşan toplumlar bu terapiyi görmek zorunda..

Bugüne kadar tarih diye okutulanların tarihten çok “psikolojik harekât” mamullerinin beyinlerde ve gönüllerde tahribat yaratmamış olması mümkün değil. Bu tahribat ya unutma hastalığı ya da hatırlamaktan korkmak olarak ortaya çıkıyor! 

HATIRLA! Anahtar kelime bu. Tarihi psikolojik harbin bir kolu durumuna getirenlerin en istemediği şeydir yaşanan tarihin hatırlatılması ve hatırlanması.

“HAFIZA-İ BEŞER’İN NİSYAN’DAN KURTULUŞU”
ya da SİLİNEN HAFIZANIN GERİ ÇAĞRILMASI…

Baskı, şiddet ve yasaklar sonucu hafızası silinen, geçmişleri unutturulan insanlar, kolayca köleleştirilir— The Daily Emailer, 2019

hafıza nasıl silinir?

  • Afazi: Afazi, bir dil bozukluğudur. Öz Türkçe!
  • Agrafi: Yazma yitimi. Yazma güçlüğü. Harf İnkılabı.
  • Aleksiya: okuyamama, kelime (yazı) körlüğü/ Harf İnkılabı. Aynı agrafi gibi.

Apraksi: (eylemsizlik) Hareket etme arzusu olmasına rağmen, anlamlı hareketleri gerçekleştirme yeteneğinin kaybı. Tepkisiz birey, tepkisiz toplum. Views Magazine, 2016

“GEÇMİŞ” İLE YÜZLEŞMEDEN “HUZUR”A VARILAMAZ…