CORONA-19,GEÇMİŞTEN BAKIŞ-son

İnsanlık varlığını sürdürebilmek için bugünkü kapitalizmi ve devletçi sosyalizmi aşmak zorunda. Bu zorunluluk yalnızca üretim ilişkilerinin üretici güçlerin gerisinde kalmasıyla ve tarihsel determinizmle açıklanamaz. Yeni bir paradigma olarak “ekoimperatif” devrim gerek…

CORONA-19’A GEÇMİŞTEN BAKIŞ-6

Nüfus artışı insan-doğa çelişkisini şiddetlendirici bir etmen durumunda. Doğada sonsuz artış hakkı olan bir canlı türü yok. Dengesi bozulan doğa mutlaka bu dengesizliği çözümlüyor. Aşırı çoğalan tür ya ortadan kalkıyor ya da yeniden bir denge hareketine göre biçimleniyor.

CORONA-19’A GEÇMİŞTEN BAKIŞ-5

aptığı ilk “alet” ile milyonlarca yıllık bir süreyi kapsayacak olan doğaya bağımlılıktan kurtulma, “doğaya egemen olma” savaşında ilk adımını attı. Bu ilerici bir adımdı, kendini koruması ve geliştirmesi için bir zorunluluktu. Önceleri doğa-egemen karakterdeki insan doğa çelişkisinde insan lehine kazanılan başarılarla, insanın doğaya sınırsız egemen olabileceği düşüncesi doğdu... Bugün “egemen insan” kendi geleceğini tehdit ediyor.

CORONA-19’A GEÇMİŞTEN BAKIŞ-4

Ekoloji kavramı Marks'tan sonra doğdu (ilk olarak 1834-1919 yıllan arasında yaşayan Alman zoolog Ernest Haeckel tarafından kullanıldı) ve bir bilim olarak yüzyılımızda gelişti... Marks döneminin bilgi ve gelişim perspektifleriyle bir ekoloji konsepti geliştirilemezdi...

CORONA-19’A GEÇMİŞTEN BAKIŞ-3

Çevreci hareket, kapitalizmi korumaya dönük burjuva hareketler olarak değerlendirildi. İki sistem arasında yarışmaya, bu yarışta ekonomik büyümeye öncelik tanıyan sosyalizm anlayışı, ekonomik büyümeyi sorgulayan ve kalkınmada ekolojij etki değerlendirmeleri öneren çalışmaları tümden yadsısı ve hatta düşman ilân etti.

CORONA-19’A GEÇMİŞTEN BAKIŞ-2

Buzulların erimesi Dünya’nın kütle dengesini de değiştirecektir. Kütle dengesinin değişmesi dünya- ekseni açısının değişmesine, dolayısıyla Dünya'nın kendi çevresinde ve güneş çevresinde dönme sürelerinin azalmasına yol açar. Bu. mevsimlerin değişmesi, gece-gündüz sürelerinin değişmesi, büyük tektonik olaylar, salt mikro organizmaların (mesela Corona) yaşam alanı bulabildiği biyolojik bir felaket demektir...