alemdar 24: BİR İNGİLİZ GÖRÜŞÜ

Dün haber aldığımıza göre bizlerin İstanbul’dan çıkarılmaklığımız  hakkında İngiltere’de son zamanlarda ortaya çıkan bir akıma en kuvvetli bir sebep olarak şu görüş gösteriliyormuş: “Türkler Avrupa’dan çıkarılmayacak olurlarsa İttihat ve Terakki’nin yine iktidara gelmesi ihtimali vardır.” Her hükümette bir devletin leh veya aleyhinde düşünebilecek devlet adamları mevcut olabilir. Bununla siyaset tayin ed(il)emez. Farzedelim Fransa’da “Loti” lehimize…

alemdar 23: ACABA NEDEN BÖYLE OLDU?

Bazılarınca o kadar hararetle, şiddetle beklenen İstanbul seçimi nihayet dün yapıldı. Daha doğrusu yapılmadı; buna başlandı. Her zamanki gibi konferans salonu bayraklarla donandı. Dualar okundu. Sandık açıldı. Özel bölümde yazdığımız üzere alelacele oraya toplanmış ikinci seçmenler –bu sefer uzun uzun düşünmeye, fikir alışverişine falan gerek görmeksizin- hazırladıkları veya hemen orada yazdıkları oy pusulalarını attılar. Öğleye…

alemdar 22: MUHALEFET MECLİSE DEĞİL, İTTİHATÇILIĞA…

Celal Nuri Bey’in(1) dünkü makalesini okuduktan sonra daha bu zatın ( bir-iki kelime sansür) iddia edecek babayiğit varsa ileri buyursun! Demek icap ediyor. Olur şey değil. Makaleyi özetleyelim: Memlekette çekememezlik eden bir güruh varmış. Bunlar hiçbir başarıyı çekemiyorlarmış. Yalanla, eleştiriyle, düşmanlıklarla, iftirayla, casuslukla kötü ve iğrenç işlerine devam ediyorlarmış. Meclis düşmanı, meşrutiyet düşmanıymış bu güruh,…

(Gazi Mustafa Kemal) ATATÜRK Yaşıyor!..

Canlılar can verir, yani “ölümlü”dür.  Aksini iddia hurafedir. Nitekim bir “canlı” olan “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk” de, 10 Kasım 1938 Perşembe günü can vermiştir. Eleştirilerden çekindiğimden adını eksiksiz yazdım, bundan sonra yerim dar olduğu için, kendine seçtiği soyadıyla seslenecek, sadece “Atatürk” diyeceğim.       *       *       * Atatürk, on iki yıl askeri okullarda okur,…

alemdar 21: Hem Suçlayan Hem Hakim Olamazsınız

“Akşam” sahiplerinden Falih Rıfkı Bey (1)  bir zamandır adet edindi, hiçbir makale veya fıkra yazmıyor ki orada bize en ağır, en kaba, en kötü bir hakaret ve suçlama olmasın! Kullandığı kelimeler: Kirlilik, hainlik, rezalet ve ilh… Satılan biz, satan biz, memleketi batıran biz, milleti soyan biz… Diğer taraftan Yakup Kadri Bey de fırsat kollayıp sıralı…

BİR KADIN ve BİR CUMHURİYET

“Mevzubahis olan “Cumhuriyet” ise, demokrasi teferruattır” sözlerinin benimsendiği ülke için anlamsız bir soru bu…  Öyleyse, biraz olsun anlamlı bir soru daha: “Kraliyet İngilteresi mi, İsveç Krallığı mı, “Cumhuriyet Türkiyesi”mi, hangisi (daha?) demokratik?” Bu soru da pek tatsız tuzsuz. Hele içinden geçtiğimiz şu günlerde “zararlı” bir soru… O zaman, şöyle sorayım: “Tatsız, tuzsuz da olsa her…

alemdar 20: İNSAF EDELİM

Ebüzziyazade Velid, Ahmet Emin, Celal Nuri beylerle aynı düşüncede olan meslektaşlarıma (*): Muhterem efendiler, beyler… Bazı makalelerinizde size karşı çıkan bizlerin bir fikir, bir emel altında toplanamadığımızı kaydederek bizim uzlaşmaz adamlar olduğumuzu ima ediyorsunuz. Daima bu noktada bizi duyarlı olmaya davet etmek istiyorsunuz. Biz de hakikaten sizin belki iyi niyetle söylediğiniz bu noktaya bir türlü…

alemdar 19: MUHALEFETİN BİRLEŞMESİ ÜZERİNE

Hâlâ Görme Bozukluğu Devam Ediyor ** ** ** Muhterem Lütfi Fikri Beyefendi; evvelki günkü baş makalesinde üç gün evvel yine bu sütunlarda “Muhalefetin Birleşmesi Gereği”ne dair yazmış olduğumuza değiniyorlar. Adı geçen pek ziyade yüklendiğimiz bir siyasi şahsiyet sahibi oldukları için düşünce ve inançlarını sadece sessizlik ile geçiştirmeye razı olamadık. Esas itibarıyla Lütfi Fikri Bey’in ve…

alemdar 18: YİNE MUHTIRA MÜNASEBETİYLE

Hükümet tarafından İtilâf Devletleri’ne verilen muhtıra hakkında gazeteler görüşlerini kısa olarak, (veya) ayrıntılı olarak beyan ettiler. Meseleyi açık bir nazarla görecek, muhakeme edecek olursak şu hakikat belirir: Ateşkesten sonra iktidara gelen hükümetlerden hemen hemen hepsi Devleti Ali’nin bundan sonra artık yalnız yürüyemeyeceğini takdir eyledikleri halde etraflarında çevrilen entrikaların buhranından sıyrılamayarak bu hakikati tespit eylemeye muvaffak…

Alemdar 17: HÜRRİYET ve İTİLÂF’a NEDEN DÜŞMAN OLDULAR?

Meslekleri malum olan gazetelerle İttihatçıların yeni tavırlarını, yeni entrikaları Hürriyet ve İtilâf’a düşman kesilmek şeklinde beliriyor. Bu garip düşmanlığın sebeplerini tahlil edelim. Bu milletin başını bu kadar belâlara sokan İttihat ve Terakki bildiği gibi har vurup harman savurmaktayken, memlekette vatanını seven bir avuç namus erbabı (iktidar) mevkiine kıymet vermeyerek, hayatlarına kıymet vermeyerek ortaya atıldılar. İttihat…