Kuruluşla yüzleşmek – MENEMEN ile HELÂLLEŞMEK (8- SON)

Belge 13: Esad efendinin mektubu.  “Mektuplarını aldım. Duygulandım. Cenabı Hak yakın bir zaman için şu ayrılık durumunu kavuşmaya döndürsün. Amin. Eşiniz hanıma ailecek selam yollarım. Pek kuvvetli olan bağlılığı teşekküre değer. Kıskansanız hakkınız vardır. Anlam bakımından beraber olduğu gibi maddeten (dört kelime okunamadı) hazretlerine istirham eylerim. Efradı ailemiz kendilerine selam ediyorlar. Oğlum Ali (okunamadı) dahi…

Kuruluşla yüzleşmek – MENEMEN ile HELÂLLEŞMEK (7)

Belge 8 ve 9 “Mürtecilerin bağlı oldukları tarikat mensupları”: Daktiloda listelenmiş elli isim vardır. İstanbul’dan Bergama’ya, Urfa’dan Adana’ya, Eskişehir’den Kırşehir’e, Manisa’dan Adapazarı’na, Niğde’den Düzce’ye, Polatlı’dan Hendek’e elli insanın; Manisa’dan Menemen’e yola çıkan “Yedi Uyurlar”ın ve köpekleri “Kıtmir”in ülke çapında örgütlülükleri bir ay içinde ortaya çıkarılır! Bunlardan biri, adı “Kadın Efendi” diye geçen kadının yanına; “Vahdettin’in…

Kuruluşla yüzleşmek – MENEMEN ile HELÂLLEŞMEK (6)

Genelkurmay’ın “Kubilay Olayı” hakkında elindeki belgelerin ilgili siteye konulanlarından yola devam edelim. Belge 5: Mürtecilere yardım eden Yunus oğlu Kamil'in ifadesi: Yine el yazısı ile alınan bu ifade, tam manasıyla “kendi ipiyle asılan adam” tragedyasıdır. Tutanakta can alıcı satırlar şöyle: “… Mürtecilerin (gericilerin) talep ettikleri ipi getirmekle maznun (şüpheli) Menemen’in Hamidiye mahallesinden Yanyalı Yusuf oğlu…

Kuruluşla yüzleşmek – MENEMEN ile HELÂLLEŞMEK (5)

Genelkurmay “Kubilay Olayı” hakkında elindeki belgelerden bir kısmını “Menemen Belgeleri” adıyla sitesine koymuş[1]. Bu “belge” diye konulanlar, “Divanı Harp Mahkemesi” yargılamalarının en kuvvetli delilleridir. Sırayla üzerinden geçelim : Belge 1: Yedek Subay Mustafa Kubilay'ın ölümüne ilişkin keşif raporu: Daktilo ile yazılmış 23 Aralık 1930 tarihli Keşif Zabıt Varakası, “kör testere” efsanesinin tersini yazıyor. O satırları…

Kuruluşla yüzleşmek – MENEMEN ile HELÂLLEŞMEK (4)

Hilmi Uran’ın hatıraları, altı ok dışında, “demokrasi” gibi hayati bir ilkeye yer vermeyen; “Herkesi Laik-Türk yapma ülküsü”  ile akılları kilitlenmiş Cumhuriyet kurucularının yanlışta ısrarının zihinsel kaynağına işaret eder: “Emir demiri keser!” Şurası unutulmamalıdır ki, “emir ve kanun demiri keser” zihniyeti yüz yıla yaklaşan ve bugün de hâkim olan yönetytim anlayışınıntemelidir… İnançlar ve kimliklerin emir ve…

Kuruluşla yüzleşmek – MENEMEN ile HELÂLLEŞMEK (3)

Kaymakamlık, valilik, CHP müfettişliği, milletvekilliği yapmış Hilmi Uran “Meşrutiyet, Tek Parti, Çok Parti Hatıralarım, 1908-1950” kitabında şöyle yazar: “Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın teşkili, şüphesiz, parlamento hayatımıza artık bir kendini kontrol etme unsurunun girmesinde bir zaruret belirmiş olduğu fikrinden doğmuştur…” Dikkat! Bir “zorunluluk” doğar ama bu zorunluluk “demokrasi” değil, “kendini kontrol etmek arzusu!”dur. “Demokrasi kavramını kullanmak acaba o…

Kuruluşla yüzleşmek – MENEMEN ile HELÂLLEŞMEK (2)

Cumhuriyet, “Tek Parti- Tek Adam” ayıbından “şeklen” de olsa kurtulmak için Ağustos 1930’da yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duyar, Atatürk’ün talimatıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı (SCF) kurulur. SCF’yi kurmak üzere Gazi Mustafa Kemal, arkadaşı Paris büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey’i görevlendirir. Belki de SCF, içine düşülen ekonomik bunalımın aşılabilmesi için “devletçi” İnönü karşısında, “serbest piyasacı” bir seçenek…

“Kuruluş” ile Yüzleşmek ve MENEMEN ile HELÂLLEŞMEK (1)

“Kamutay bugün doğdu ve saltanatı boğdu!” Dil devrimi ile Türkçe sözlükteki “meclis”in karşılığı “kamutay” olur, gelin görün ki bu icat edilen “öz Türkçe” karşılık bir türlü toplumda tutmaz. Kamutay tutmasa da yukarıdaki dizenin yer aldığı marş resmi eğitimde çok uzun yıllar çocuklara söyletilir… Çocuktur bu, kamutayı anlamasa da olur; sadece kurulan Cumhuriyet’in çok iyi, yıkılan…

HÂLÂ YAHUDİLER KÖYLÜLERE İKTİSADEN HÂKİMDİR

Milas Türk Ocağı tarafından köylülerin vaziyeti hakkında İsmet Paşa hazretlerine vuku bulan maruzat (yapılan başvuru) çok şayanı dikkattir. Köylüyü Yahudi ihtikaratından (vurgunculuğundan) kurtarmak zarureti vardır. Büyük başvekilimiz Mersin’den şehrimizi teşrif ederken sahilin bazı noktalarına da uğradılar, bazı yerlerde ise halkın müsaraatı ricalarını (başvuru isteklerini) lutfen kabul ederek dahildeki şehir ve kasabalarımızı da şenlendirdiler. İsmet Paşa…

YAHUDİLERDEN SAHTEKÂRLIK DEĞİL SAMİMİYET İSTİYORUZ

Vazifesi sadece dua etmek olan bir Yahudi hahamı yine dünya işlerine burnunu sokmuş, Yahudilerin hangi sinemaya gideceklerini bile tayine kalkışmıştır. Artık makamı vilayet bu müfsid (bozguncu) ocaklarına lakayt (kayıtsız) kalmamalıdır.                                                                   **       **       ** Memleketin mutlak ve şamil (kapsayıcı) bir ekseriyeti (çoğunluğu) katiyen (kesinlikle) bizim fikrimizde olmakla beraber bazen ve pek ender olarak istisnalara da…