TBKP 1: “Komünist Parti Demokrasinin Güvencesidir”

Rahmetli Mehmet Bozışık’la birlikte Erdal Talu, Şeref Yıldız, Ahmet Kardam, Aynur Hayrullahoğlu, Fahrettin Filiz, Fikret Demir ve ben, Eylül 1989’da yurda dönmüştük. Kutlu ve Sargın tutukluydu ve onların da, bizim de dönüş amacımız aynıydı: Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni yasal olarak kurmak. Bazılarımız havaalanında tutuklandık. 10 Kasım’da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildim. Aşağıda, Tempo dergisinin (26…