GEÇMİŞ ve ELEŞTİRİ

Eleştiri yoksa, poliste alınan ifade dışında, “ifade özgürlüğü” yoktur. “İslam’da tenkit (yani eleştiri) yok nasihat vardır.” Kimi alimler “iyi niyetli ve yapıcı olursa tenkit kabuldür” der ama… Türkiye’de İslamcılarda cihat ve şehadet üstünden hamaset konforu vardır. Çok büyük İslam tarihinin bir gününü ve bir kişisini bile tenkidi aklından geçirmez. İstiklâl Harbi de bu kapsamdadır, tenkide…

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ve “SOYKIRIM” (devamı)

BMM, “Ermeni Malları”nı görüşmeyi sürdürmektedir. Maliye bakanına destek olmak için sözü Balıkesir (Karesi) mebusu Basri Bey alır: “Efendim; … (önergenin) gerek gizli ve gerekse açık herhangi bir oturumda görüşülmesi eski bir şeyin tazelenmesi demektir ki bu kesinlikle doğru değildir… Şimdiye kadar bu kararname yazık ki uygulanmıştır. Hiç olmazsa bundan sonrası için durumu kurtarabilmek gerekir…” (1)…

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ve “SOYKIRIM” (1)

Ankara’da Millet Meclisi (BMM), yani “Kurucu Meclis”, “Gazi Meclis” yani, 14 Eylül 1922 günü “Ermeni malları”nı dördüncü madde olarak gündeme alır! Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Bey, “Ahar mahallere (başka yerlere) nakledilmiş eşhasın (kişilerin) tasfiyeye tâbi tutulan emvali (malları) hakkındaki 8 Kânunsani 1336 (Ocak 1920) tarihli kararnamenin reddedilmesi”ne dair bir önerge verir. Nereden çıktı şimdi bu…

İzmir’de TAN MECMUASI

TAN, 20 Ekim 1329 (1913) tarihinde yayına başlar ve altı ay kadar yayınlanır. İlk sayısında amacını ve tuttuğu yolu birinci sayfadan şöyle açıklar. “Maksadımız; asırlardan beri ihmal ve terk edilmiş bırakılan zavallı Anadolu’da fikri ve toplumsal bir yeni hayata uyanmak mesleğimizde düşüncede aydın,  beden olarak zinde, kalbiyle vatana aşık, vicdanen dinine hürmetkar neslin çoğalmasına çalışmaktır.…

İTTİHAT ve TERAKKİ İzmir Şubesi Ne Yapıyor?

Bu soruyu hatırlamak felaketine uğrayan en sıradan bir şahıs bile anlar ki bugün elinde büyük bir kuvvet olan her fert mutlak kendi şahsi menfaatini düşünecek ve bu menfaati elde etmek için –velev  hamiyetsizce bile olsa yine- en kestirme yolu seçmekten geri durmayacaktır. İnsan toplumunun günümüzde aldığı şekil adeta bir hastalığa yakalanmış ve birer toplumsal illetten…

tanin 10: Mutlu Anlaşma

Birkaç gündür devam eden gösterilerden, ihtilâflardan, heyecanlardan, acı sözlerden sonra dünkü barış uyuşma haberleri kulağı pek okşayıcı surette aksediyordu. Şimdiye kadar seçim meselesi münasebetiyle ortaya çıkan ihtilâflardan bahsederken bunların bir takım kötülük isteyenler tarafından yapılan teşvik eseri olacağını söylemiş ve Rum vatandaşlarımızın akıl ve zekâlarına, kavrayışlarına, gerçek menfaatlerini idrak edeceklerine dair itimadımızı açıklamıştık. Bu kanımızda…

TÜRKLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?!

Ermeniler 1915’te tam “temizlenemedi!”. Anadolu’da kimsesiz kalmış bir avuç  Ermeni’yi hall’etmek kolaydı. Ama İstanbul’da hâlâ Ermeniler vardı! Sene 1922. “24 Aralık’ta Pera-Asmalı Mescit’teki Diana Oteli’nde toplanan 40 kadar kişi,” ki bunlar Hıristiyan ve İslâm okul arkadaşlarıdır, “28 Eylül 1919’da kurulmuş olan Garabetyan Mezunlar Cemiyeti(ni), Ermeni-Türk Teâli Cemiyeti’ne”(Ermeni-Türk Yükselme Derneği)dönüştürürler. (1) Cemiyeti kuranlar, Ermenilerin mahrum bırakıldıkları…

tanin 9: TÜRKLERİN ANLAMAYACAĞI BİR MUAMMA

Dünkü İkdam  (1) gazetesi pek tanıdık olduğumuz bir ifade ile Osmanlı basınından bahsetti: “Almanya’nın hatta Avusturya’nın samimiyetini ve anlaşmasını tavsiye etme, değer verme ve yücelte yücelte bitiremiyorlar. Hatta devletimiz için en uygun kurtuluş çaresini o yolda buluyorlar” dedikten sonra İngiltere siyasetine karşı duygularımızın kısa süre içinde güya bu derece değişmiş olmasına hayret ediyor ve yabancı…

YAHUDİLER!.. Tuttuğunuz Yol Çok Yanlıştır!

Size çok samimi hitap ediyorum ki: Yanlış yollarda gidiyorsunuz. Birçok münevverlerinizle temas ettik Kendileri Türklüğü temsilen bizden fazla hararetli taraftar göründükleri halde emirlerine amade bulundurduğumuz sütunlarımıza iki kelime olsun yazmadılar. Anlaşılıyor ki kötü niyet sahiplerinin elinde sürüklenip gidiyorsunuz. Bu memlekette artık cemaat hayatına müsaade edemeyeceğiz. Hepimizin itaat etmesi lâzım gelen Teşkilatı Esasiye Kanunu “Türkiye’de Türkler…

Tanin 8: YAŞASIN ASKER

Dünkü olaylar özetlenmek istenilirse dile gelecek en yalın ifadeler budur: Yaşasın asker! Evet, Osmanlıların namuslu, özgür, anayasal düzenine hizmet eden kahraman ordusu yaşasın. Çünkü bu millet o ordunun gayretli kalbi ve (silinmiş bir kelime) dimağı yaşadıkça yaşayacak, milletin namusu o ordunun mertçe hareketiyle korunacak, ülkenin güvenliği can vermeye her zaman hazır bu kahraman ordunun vücuduyla…