İzmir 30 Eylül 1338/1922, BEYANNAME (7)   

  1. Altı numaralı beyannamede verilen mühlet bugün (30/9/1338)(1922)hitam (son) bulmuş ise de kafi derece ve miktarda vapur bulunmaması sebebiyle bahren müfarakat etmek (deniz yoluyla ayrılmak) arzusunda bulunanların bir kısmının hareket edemedikleri anlaşıldığından işbu mühlet sekiz gün temdit olunmuştur (uzatılmıştır). Son müddetin hitamı olan 8/10/1338 akşamına kadar bahren gitmek arzusunda olanların behemehal (MUTLAKA) hareket etmeleri muktezidir (gerekir). Bahren gitmeyecek olanlar dahili memalike (memleket içlerine) nakil olunmak üzere kendilerine en yakın olan karakollara müracaatla efrat ve aileleriyle (kadınlar ve aile fertleri ile) beraber isimlerini kaydettirecekler ve harekete amade bulunacaklardır. İsimlerini kaydettirmeyenler emri hükümete itaat etmemiş addolunarak (sayılarak) tecziye edileceklerdir (cezalandırılacaklardır).
  2. Ayvalık, Urla, Kuşadası gibi iskelelerden ve Garbi Anadolu’nun sair sahilinden bahren müfarakat etmek isteyen düşman erkanın (askerlerinin) vapurlarla hareketlerine müsaade edilmiştir. Her mevkide bu beyannamenin tarihi neşrinden itibaren on gün müddetle bahren seyahat caizdir (edilebilir). On günün hitamında dahili memalike sevk olunacaklardır.
  3. Emlâki hususiyedeki (özel mülklerdeki) bayraklar kaldırılacaktır. Araba, otomobil, dükkânlarda bayrak bulundurmak memnudur (yasaktır). Emlâki hususiyeye bayrak keşidesi (çekilmesi) eyyamı mübareke ve resmiyeye (hayırlı ve resmi günlere) ve fevkalâde zamanlara mahsustur. Tebaen ecnebiyeden (yabancı tabiyetten)olanlar dahi bu usule tabidir. Müessesatı resmiyenin (resmi kurumların) ve konsoloshanelerin ancak eyyamı resmiyede bayrak keşide etmeleri usuldendir. Eyyamı diniyye ve resmiyelerinde ecnebiler tabiyetinde bulundukları devletin bayrağını çekerse yanında bir de Türk bayrağı keşide edecektir.
  4. İdarei örfiye mucibince (sıkıyönetim gereğince) akşam saat 7’ye kadar olan memnuat (yasaklar) saat 9 (dan) sonraya kadar temdit edilmiştir (uzatılmıştır). Ancak gurubu şemsden (güneşin batışından) sonra sokağa çıkacak olanlar fener taşımaya mecburdurlar. Gece fenersiz görünenler tevkif edileceklerdir.

Ordu Kumandanı Ferik Nurettin

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s